Kde sa vidíme

Všetky najaktuálenjšie informácie o aktivitách nájdete na:

 

Facebook: divadielkomato
Mail: martindanis73@gmail.com
Mobil: 0905 876 972
Messenger: Divadielko Maťo a Maťo Daniš