BIBLIOTÉKA BRATISLAVA 2016 – Uvádzanie knihy do života /10.11.2016/